FAMILIE OPSTELLING

Familieopstelling

 

 

 

Familieopstellingen of systemisch opstellen is een mooie en werkzame methode

om de oorzaak van een klacht op een dieper niveau te bekijken.

Vaak is er een relatie tussen de klacht en  iemand in het familiesysteem.

 

 

 

 

 

 

 

Het familiesysteem streeft naar harmonie.

Is bijvoorbeeld een familielid  "vergeten" binnen het gezin dan zal er vaak

later in de generaties een persoon zijn die zich verbonden voelt met deze persoon.

Dit wordt verstrikking genoemd.

Pas als de "vergeten"persoon zijn eigen plek krijgt

binnen de familie is degene die zich heeft verbonden

vrij zijn eigen weg te gaan.

 

De harmonie is hersteld en de klacht mag verdwijnen.

Ook loyaliteit naar de ouders of anderen binnen de familie kan een rol spelen.

Onbewust worden verdriet, boosheid enz. overgenomen van anderen,

dit kan met name kinderen zwaar belasten.

 

Beide manieren gebeuren onbewust en vanuit liefde.

Door met symbolen te werken en die een plaats te geven in de ruimte

worden onderlinge verhoudingen zichtbaar.

Door de verstrikkingen te ontrafelen wordt er veel duidelijk

en met een paar rituele zinnen kan deze verstrikking opgeheven worden.

 

Bij overname van gevoelens worden deze met

een ritueel teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar.

 

Dit wordt voor beide partijen als een opluchting ervaren.